LEGISLATIE


Asociatia pentru Ajutoare de Deces si Casa de Ajutor Reciproc A.A.D. - C.A.R.P "EXPRESUL CFR" a salariatilor din transporturi, comunicatii si alte sectoare ale economiei isi desfasoara activitatea in baza urmatoarelor acte normative:

Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor (CARP) functioneaza in baza OUG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si Legii 540/2002 modificata si completata prin Legea 248/2011 si a Legii 502/2004 privind asociatiile pensionarilorilor, fiind persoane juridice de drept privat, neguvernamentale, non-profit, apolitice, cu caracter civic, de intrajutorare mutuala si asistenta sociala , scopul principal fiind acordarea de imprumuturi cu dobanda redusa si ajutoare nerambursabile.